zabezpečenie

zabezpečenie

Každá firma môže mať odlišné požiadavky na zabezpečenie svojej LAN siete v závislosti od svojej veľkosti, odvetvia, právnych predpisov a ďalších faktorov.

Jedným z popredných a najrýchlejšie rastúcich poskytovateľov firewallových a zabezpečovacích riešení pre firemné LAN siete je spoločnosť Fortigate, ich produkty sú často používané na zabezpečenie sietí rôznych veľkostí a odvetví.

Rôzne typy firewallov

ponúka rôzne typy firewallov, vrátane sieťových, aplikačných a cloudových firewallov


Pravidlá a filtrovanie

umožňuje detailné konfigurácie firewall pravidiel a filtrovania

VPN

ponúka rôzne typy firewallov, vrátane sieťových, aplikačných a cloudových firewallov


IDPS

obsahuje funkcie detekcie a prevencie intrúzií (IDPS) na ochranu siete pred útokmi


Antivírusová a antimalware ochrana

integruje antivírusovú ochranu a detekciu malvéru priamo do svojich riešení.


Aktualizácie a správa zabezpečenia

umožňuje automatické aktualizácie bezpečnostných hrozieb


Auditovateľnosť a sledovateľnosť

umožňuje podrobné auditovanie siete a správu udalostí


Zálohovanie a obnova dát

riešenia obsahujú možnosti zálohovania a obnovy dát pre zabezpečenie dôležitých informácií


Skalovateľnosť

riešenia sú navrhnuté tak, aby boli ľahko rozšíriteľné a prispôsobiteľné meniacim sa potrebám organizácií