zabezpečenie

zabezpečenie

Každá firma môže mať odlišné požiadavky na zabezpečenie svojej LAN siete v závislosti od svojej veľkosti, odvetvia, právnych predpisov a ďalších faktorov.

Jedným z popredných a najrýchlejšie rastúcich poskytovateľov firewallových a zabezpečovacích riešení pre firemné LAN siete je spoločnosť Fortigate, ich produkty sú často používané na zabezpečenie sietí rôznych veľkostí a odvetví.

  • Rôzne typy firewallov: FortiGate ponúka rôzne typy firewallov, vrátane sieťových, aplikačných a cloudových firewallov

  • Firewall pravidlá a filtrovanie: FortiGate umožňuje detailné konfigurácie firewall pravidiel a filtrovania

  • VPN: FortiGate ponúka robustné riešenia VPN vrátane SSL VPN a IPsec

  • IDPS: FortiGate obsahuje funkcie detekcie a prevencie intrúzií (IDPS) na ochranu siete pred útokmi

  • Antivírusová a antimalware ochrana: Fortinet integruje antivírusovú ochranu a detekciu malvéru priamo do svojich riešení.

  • Aktualizácie a správa zabezpečenia: FortiGate umožňuje automatické aktualizácie bezpečnostných hrozieb

  • Auditovateľnosť a sledovateľnosť: FortiGate umožňuje podrobné auditovanie siete a správu udalostí

  • Zálohovanie a obnova dát: FortiGate riešenia obsahujú možnosti zálohovania a obnovy dát pre zabezpečenie dôležitých informácií

  • Skalovateľnosť: FortiGate riešenia sú navrhnuté tak, aby boli ľahko rozšíriteľné a prispôsobiteľné meniacim sa potrebám organizácií