virtualizácia

virtualizácia

Navrhneme vám riešenie virtualizácie vášho prostredia. Projekty virtualizácie realizujeme na platforme WMware.

Najvýznamnejšie prínosy, ktoré prináša virtualizácia serverov sú

  • Zníženie nákladov za energie pri napájaní a chladení zariadení
  • Výrazné zníženie počtu fyzických serverov
  • Jednoduchšia jednotná správa pomocou vSphere
  • Efektívne využitie IT zdrojov ako CPU, RAM
  • Vysoká odolnosť proti výpadkom vďaka orchestrácii
  • Zníženie servisov a servisných zmlúv